26 10 2007

SALAVAT..

   SALAVAT: ..Riyadül müzekkirinde Ebû Ahmed Zeyd bin Ahmed bin Zeyd (rahmetullahi aleyh) rivâyet etmiştir.. ..Hazret-i Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz buyurmuşlardır ki:  -“Hak Teâlâ Hazr etleri üç şeye işitmek duygusunu vermiştir. Birisi Ümmetimden bir kimse Hak Teâlâ’dan Cenneti istese, Cennet onun talebini işitir ve der ki:  -“Ya Rabbi, beni isteyen kulu bana ulaştır.”  İkincisi: Cehennemden kurtulmak isteyen kimsenin bu isteğini Cehennem işitir ve der ki:  -“Yâ Rabbi, o kulu benden kurtar..” Üçüncüsü: Bir melek benim kabrimin başında durur. Ümmetimden bir kimse bana salâvat verse, o melek hemen işitir ve der ki:  -“Ya Resulullah (s.a.v.) filan kimse sana salâvat gönderdi.” ..Hak sübhanehû ve Teâlâ şuna kefil olmuştur ki, her kim bana bir salâvat verse Hak Teâlâ ona bir salâvat gönderir ve kim bana bir salâvat gönderse aslâ o kimseyi Cehennem ateşi yakmaz..”                                                                           P.T.                                                                     &nbs... Devamı

24 10 2007

Dua/M..

  ..Ey kalbleri nûrlandıran! ..Ey kederleri gideren! ..Aşıkların gözleri senin nûrunla aydınlık.. ..Âriflerin kalbleri senin sırlarınla müzeyyen.. ..Sen kimseye muhtac değilsin.. ..Herkes sana muhtaç..   ..İlâhi.! ..Âşıkların kalblerinin nûru hürmetine; ..Sevdiklerinin yüksek hâtırları hürmetine; ..Dilimizi basîret ile ışıklandır.. ..Kalb bahçemizi hakîkat ile zînetlendir. ..Sana lâyık olan işleri yaptırıp, sana yaramıyanları kalbimizden çıkar.! ..Günâhlarımızı, kelime-i tevhîd hürmetine avf eyle.! ..Bu kelime hürmetine bizi red eyleme.!   ..İlâhi.! ..Kıyâmet gününde her a'zamız günâhdan dolayı ayblı ise de, ..Dilimiz "Lâ ilâhe illallah.." demekten fasîhtir.. ..Bu kelime hürmetine bizi, ayblarımız ile kabûl eyle Rabbim..   ..Ey vâsıtasız yaratan! ..Ey ezelden var olan.! ..Ey kalblerdeki zulmeti gideren.! ..Ey cesedlere rüyet veren.! ..Gül bahçesinin bülbülleri sana hamd ve senâ nâmeleri eder.. ..Gülistânın gülleri, senin ni'met ve ihsânlarını söyler..   ..İlâhi.! ..Olgun ve saf kalbler hürmetine; ..Cennetteki kusûrsuz hûrîler hürmetine; ..Kuvvetli îmân ve yakîn sâhibleri hürmetine; ..Kalbini dünyâ çer-çöplere bağlamıyan Allah adamlarının hürmetine.. ..Bizii şehvete esir olmaktan, nefsimizin peşinde koşmaktan muhafaza eyle.. ..Dünyanın görünüşüne aldanmaktan koru Rabbim..   ..Ey Allahım.! ..Biz nefislerimize çok zulüm ettik.. ..Senden başka afv edecek yoktur.. ..Günahlarımızı efv eyle.. ..Bize rahmet eyle.. ..Sen afv edenlerin en kerîmisin ve rahmet edenlerin rahîmisin..   ..İlâhi.! ..Âdem (a.s.)'ı top... Devamı

01 03 2008

EV/LEN/MEK mi? EY/LEN/MEK mİ?

  ..Öyle insanlar varki, ne istediklerini kendileri bile bilmez....Önce kendilerini, iyi, akıllı, efendi, örnek, bilgin, diye tanıtır....Çok geçmeden bunlardan eser bırakmadan bilmem kaç derece değişir....Geçen zaman o insanların ne iyi, ne akıllı, ne efendi....Ne örnek nede bilgin olduğunu gösterir....Hiç birine değilde, ben dindarım demeleri yok mu.!..En çok ona yanarım.!......Yaşanmış ve yakînen görünen bir misal;..Biri bir kız görür, beyenir, ailesine açar, "o olmazsa kimse olmaz.. " der....Neyse ailesi istese de istemese de çaresiz gider ister....Kız o kadar iyi niyetlidir ki, her denileni yapar....Belki de bunun içindi o kızı seçme sebebi, "her istediğimi yapar zihniyeti.."..Neyse evlenirler, bir, iki, üç, dört ay sonra içyüzü görünür adamın....Herşey "köprü ayı ve dayı" olayıymış meğer....İki tane dünyalar tatlısı çocuktan sonra hemde....O çocukları görünce canım acıyor....Ki çok yakın çevremden anladıklarım bunlar....Ne gerek var bütün bunlara....Hadi hiçbirşeye üzülmüyorsunuz....O kızı alırken yaptığınız onca masrafada mı yanmıyorsunuz.?..Rol yapıp, göze girme çabaları köreltmiş ruhlarını....Baştan aşağı bir gösteriş, "evi var, işi var.. "vs..!..Bu zihniyetli bir evliliğin ömrü ne derece uzun olur sizce.!.."Mal" huzur sağlamaz, "iş" mutluluk dağıtmaz....Bir insan herşeyden önce "insan"sa huzuru da olur, mutluluğu da....Başta herşey güllük gülistanlık da....Sonra mı ortaya çıkar gerçek yüzler, sorunlar, haklısın haksızsın çatışmaları.?..Bu düpedüz ikiyüzlülük değil midir.?..Riya değil midir.?..Kız alırken "Allah'ın emri ile" denmiyor mu.?..Allah bunları mı emrediyor.?..Sırf "ev/lenmek" i... Devamı

28 08 2007

karınca/m..?

    ..Seccadedeki karınca şahit mi..?    ..Secde yerinde duran karınca..      ..Ve, secdeye varılıcağını bilen,         ..Bilip de kenara çekilen karınca..           ..Hemde yüz rek'at boyunca..                     ..Ve Sübhanallah..                ..Sayısız kez Elhamdülillah..                                                                     pacella..... Devamı

30 08 2007

Kıymetli Sözler..

  ..Ne bahtiyâr o kişi ki, ..Okuduğu Kur'an ola.. ..Ezân, ikâmet duyunca, ..Gönlü dolu imân ola.!       .."Lâ" süpürgesi ile, yolu temizlemezsen, .."İllallâh" sarayına varamazsın.!       ..Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba.? ..Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada.!     ..Beni topraktan kaldıran, sultân ise eğer, ..Başım gökten yukarı olsa, elbet değer..     ..Daha söylersem eğer, çok uzun sürer, ..Korkarım, utanmazlığa kadar gider..     ..Her aynası olanı İskender sanma.! ..Her saçını keseni, kalender sanma.!     ..Hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan, ..Melek de olsa kurtulmaz yüz karanlığından..     ..Bu aşağı aralıktan bir gül aldılar.. ..Elden ele, yüksek yere ulaştırdılar..     ..Âlimi anlamaz câhil, söyler hep kelâm.. ..Onun için sözü kısa kes, sabır et vesselâm..     ..Gayb olmuşum beni aramayın.. ..Gayb olanlara birşey söylemeyin.!     ..Ayna arkasındaki papağan gibiyim.. ..Ezelî üstâd ne derse onu söylerim..     ..Ağzımı gül suyu ile binlerce yıkasam, ..İsmini söylemeye yine lâyık olamam..     ..Hep seni düşünürüm, haccım ve umrem sanadır.. ..Herkes taş toprak düşünür, kalbim senden yanadır..     ..Arabistandan doğan, Muhammed (s.a.v.) ..İki cihânda, üstün odur, hemân.! ..Kara toprak altında kalsın, her an, ..Onun kapısında, toprak olmıyan.!     ..Anlaşılmaz, ölçülemez bağlılıkdır, ..Nâsın Rabbi, kuluna böyle bağlıdır! ..İnsan bu bağlılığı anlamaz aslâ.. ..Herşeyi bilir, cânını bilen Mevlâ..     ..Her şekl dardır, mâ'nâ nasıl sığar.? ..Dilenci kulubesind... Devamı