31 12 2007

Başlık Bulamadım..

    ..Beni görmeden, yazdıklarımla tanımanız, ..Beni görüp tanıyanlardan daha şanslı olduğunuzu söyleyebilirim.. ..Beni görenlere iç âlemimin, yazdığım değerlerin ehemmiyetini anlatamadım. ..Kendime bile bunları bir türlü anlatamadım.. ..İnanıyorum ki, sizlerin de görme tanıma şansı olsaydı, ..Sizler de yazılanlara bakmayıp, küçük görüp, inanmıyabilirdiniz.. ..Hepimiz bir değer ve fayda için yazıp çiziyoruz.. ..İnsanların davranışlarından rahatsız olup üzüldüğümde, kırılmaması   gereken insanların kalbini kırdığımın da farkındayım.. ..Beni insanların hal ve hareketleri, anlayışları üzerken, üzüntümün yüzüme   yansıdığını da fark ediyorum.. ..Fakat insanların yapmacık hareketlerinden dolayı üzülüyorum.. ..Doğallık nerde, yada gerçek benliğiniz.? ..Kimseye değil yine sadece kendime küsüyorum.. ..Küsme de değil aslında, "sükût" ..Evet sükuttü.. ..Onun için de yazdıklarımıza, birbirimize değer veriyoruz.. ..Kimimizin çoğu zaman yüksek sesle bağırdığı şeyleri, ..Burda duyan sizler (bizler) var, bu da bir önem.. ..Hatta çok büyük bir önem, şans, güzellik vs.. ..Böyle olduğu halde kimseye dargın değilim inanın.. ..Fakat burada, kırgın olmadığımı söyliyemem.. ..Kırgınlık da değil bu aslında, ne olduğunu da bilmiyorum.. ..Görsellik bu toplumun baş belâsı olmuş, bunu daha yeni farkettim.. ..Anlayışların bireylere mahkum edilişi ve insanlığın kısıtlanmasına sebep    olan, ..Görselliğin toplumda "körselliğe" sebep olduğunu anladım.. ..Çünkü yazılanların, ifade edilenlerin izâfiyetlerin görsel bir tarafı yok.. ..Ve şunu da bildiğim halde bir daha çok iyi anladım ki: .."Kişinin niyetine göre değil, kısmetine göre olduğunu, Nasibinde olduğu    kadarını ancak elde edebilirliğini, "kime nasip, kime kısmet" olacağını benim    veya bir başkasının bunu tayin etme hakkına sahip olmadığını anladım.."   ..Öyle bir İzzetlik taslayın ki, zilletlik doğurmasın.. ..Söylenenlerin doğruluğ... Devamı

11 12 2007

Kıymetli Sözler/den..

  ..her zerrede güneş oldu zâhir.. ..Toprağa sücûd kıldı tâhir.. ..Nakkaş bilindi, nakkaş içinde, ..Lâl oldu ayân, bedahş içinde..   ..Yer ve gök, hep hak O'dur mutlak.. ..Söyler def ve ney, hep enelhak.. ..Ma'şuk'a âşık oldu bir zât.. ..Mahv oldu, vücûd-i nefy-i isbâd..   ..Eşya ikilikten oldu hâli.. ..Bâki edad oldu lâ yezalî.. ..Adem (a.s.)'de tecelli kıldı Allah, ..Kıl Âdem (a.s.)'a secde, olma gümrâh..                                                                    benden biryerden..                                                                                    pacella..... Devamı